Bent u ook op zoek naar hoe we met minder organisatie meer kunnen bereiken?
Op deze blog willen we verhalen, ervaringen en noties delen over werkende voorbeelden
uit de praktijk; een inspiratiebron voor slimmer organiseren.
Meer bereiken met minder budget.

woensdag 30 december 2009

Wat 'de architectuur van de organisatie' en 'de boekdrukkunst' met elkaar gemeen hebben....

Zo aan het eind van het jaar tijd voor een overpeinzing. Eens heb ik van Dolf Jansen de briljante uitspraak gehoord: "Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst moeten we alles uit ons hoofd leren!".
Het is waar! Onze geletterdheid heeft ons veel gebracht, maar heeft ons tegelijkertijd tot een soort slaaf van die vooruitgang gemaakt. We kunnen niet meer zonder. Onze geletterdheid is een vanzelfsprekend onderdeel van ons dagelijks leven geworden.

Zo'n zelfde gevoel heb ik bij het managen van een organisatie. In mijn ogen maakt 'dit vak' op het moment een flinke professionaliseringsslag door. Vanuit een architectuurperspectief naar de organisatie als sociaal systeem kijken is daar een belangrijk aspect van. Iets wat we volgens mij met SqEME heel aardig weten in te vullen.... Af te meten aan de steeds grotere verspreiding van SqEME sta ik niet alleen in die constatering. De taal en begrippenset die we in de loop van de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, maakt het ons mogelijk met meer en meer nuance ondernemingen te beschouwen en te begrijpen.

De groei toont ook aan dat het bij deze tijd past. Waar we vroeger nog prima zonder dit soort benaderingen konden, lijken we nu met een onomkeerbare beweging bezig. In de wereld ervaren we een grotere complexiteit. We herkennen daarbij steeds duidelijker de terugkerende patronen in organisaties en organiseren en zijn beter in staat de complexiteit te doorgronden.

Het is wel van ongelooflijk groot belang je te blijven realiseren dat zo'n architectuurbenadering van organiseren niet zaligmakend is. Succesvolle organisaties hebben zich in veruit de meeste gevallen via een niet vooraf te bedenken route naar dat succes ontwikkeld. Mocht je daar aan twijfelen, lees dan voor de grap eens het boek 'De Zwarte Zwaan' van Nassim Nicholas Taleb. Hun succes was ook met een architectuurbenadering niet te voorspellen geweest. Wat met SqEME wel kan, is dat het management sneller succesvolle patronen kan herkennen en beter kan benutten. En op die manier is het een prima aanvulling van het onmisbare 'gevoel voor feeling' van de mensen in die onderneming!

Er is geen weg terug meer. De praktijk bevestigt het. Ondernemingen hebben een herkenbare architectuur, of je nu wilt of niet, een soort DNA. Als je eenmaal de betekenis hebt doorgrond van wat we binnen de SqEME benadering de Constitutie en Chemie van een onderneming noemen, dan neem je dat vanaf dat moment altijd in je denken mee. Je kunt niet meer zonder, het is een vanzelfsprekend onderdeel van de werkelijkheid geworden.

Ik reken er op dat in het jaar 2010 de groei in de verspreiding van SqEME zich zal voortzetten en wens de bestaande en nieuwe gebruikers van de SqEME benadering daarbij veel plezier en succes!

Jos van Oosten

donderdag 24 december 2009

Kerst en Nieuwjaar


prettige kerstdagen en een succesvol 2010 gewenst!

SqEME Trainingsdagen

Vanaf komend jaar worden er weer SqEME trainingsmiddagen georganiseerd. Deze middagen zijn bedoeld om geinteresseerden in het kort kennis te laten maken met de basisprincipes van SqEME Procesmanagement. In een zoveel mogelijk interactieve sessie worden zij geholpen zich een beeld te vormen wat SqEME Procesmanagement inhoudt en wat het voor hun organisatie kan betekenen.
Op basis hiervan kunnen zij besluiten zich verder te verdiepen in SqEME door bijvoorbeeld een training te volgen en op den duur wellicht deel te nemen aan het SqEME Netwerk.

De SqEME trainingsmiddagen worden maandelijks georganiseerd in het SqEME Headquarters in Breukelen. Meer informatie over de datums is te vinden onder Activiteiten.
Download hier het factsheet.

woensdag 16 december 2009

Foto's van vier vensters gezocht!

Wie kan ons helpen aan mooie foto's van vier vensters?
Kenmerkend aan de SqEME benadering van Procesmanagement zijn de vier manieren van kijken naar een organisatie. Deze vier zijn uitgewerkt als vier vensters met de namen Constructie, Correspondence, Constitutie en Chemie!


Vind meer foto's zoals deze op SqEME

Om dit concept uit te beelden zijn we op zoek naar mooie foto's waarop vier vensters staan. Maakt niet uit hoe... als het maar inspireert en we de bedoeling van 'het op vier manieren naar de werkelijkheid kijken' er maar mee uit kunnen beelden!

Stuur je foto's naar office@sqeme.nl. Jullie aanmeldingen zullen we tonen op de SqEME netwerksite. Mensen die zich daar al hebben aangemeld kunnen hun foto('s) zelf uploaden in het album 'vier vensters'.
De mooiste foto belonen we met de originele SqEME storm-paraplu! De prijsuitreiking zal plaats vinden op de themamiddag op 5 februari 2010!

dinsdag 15 december 2009

Afscheid Jan Dietz


Op 16 oktober jongstleden heeft Jan Dietz als professor van de Technische Universiteit Delft afscheid genomen.
Zijn afscheidsrede bevat zeer kernachtig de belangrijke principes en uitgangspunten die we met de SqEME benadering van Procesmanagement onderschrijven en zo goed mogelijk in de taal en tekenset proberen tot hun recht te laten komen.
Hierbij Video, Sheets en zijn gepubliceerde 'Farewell Lecture'.
In het Business Process Magazine nummer 7 is een interview gepubliceerd naar aanleiding van het afscheid van Jan Dietz.

Jos van Oosten

maandag 14 december 2009

De toekomst is al hier, het is alleen ongelijkmatig verdeeld!!

Deze uitspraak komt van Shawn Callahan. In September 2009 sprak hij deze zin uit op een mooi congres van de Information and Knowledge Management Society in Singapore over oa storytelling. De onderstaande videos zijn gemaakt van zijn presentatie en de aansluitende vragenronde. Het gaat over de relatie tussen 'samenwerken' en 'verhalen vertellen'. De video's zijn zeer de moeite van het bekijken waard!

Zijn boodschap gaat veel over wat wij 'implementeren' zouden noemen. Het zet dat implementeren, nog technischer aangeduid als 'uitrollen', in een heel ander perspectief. In die zin sluit storytelling bijzonder goed aan op het 'praatgereedschap' zoals dat binnen de SqEME benadering van Procesmanagement wordt gehanteerd.

Jos van Oosten

vrijdag 11 december 2009

Trainingsaanbod 2010

Het SqEME trainingsaanbod voor de eerste helft van 2010 is uitgewerkt. In een vernieuwde opzet wordt onderscheid gemaakt tussen een training Procesmodelleren en een training Procesmanagement. Daarnaast is er ook een Workshop Web 2.0 ontwikkeld.

De Training SqEME Procesmodelleren is gericht op medewerkers die zich bezig houden of gaan houden met het in kaart brengen van werkprocessen. Dit is een praktische training, waarin de deelnemers op een consistente, uniforme en overzichtelijke manier processen leren modelleren.
De Training SqEME Procesmanagement is meer gericht op het inzetten van SqEME Procesmanagement bij managementvraagstukken in uw organisatie. Denk hierbij aan het opzetten van een kwaliteitssysteem, tot het verbeteren van de communicatie in de organisatie, of het inpolderen van een eilandjescultuur.

Naast deze methodische SqEME trainingen is er ook een Workshop Web 2.0 opgezet over de ontwikkelingen op het gebied van internet. Deze zijn in het kader van procesgericht werken erg interessant en sluiten goed aan op de visie vanuit SqEME op organisaties en organiseren. U wordt in de workshop meegenomen naar netwerksites als Linked-in, Hyves en Twitter en platforms zoals Google sites, Youtube en Blogspot. Door hier zelf mee aan de slag te gaan en onderdeeel vanuit te maken, leert u de nieuwe generatie internet ervaren en kunt u zich een beeld vormen van wat dit betekent voor onze kijk op organiseren.

De trainingen worden aangeboden op basis van open inschrijving, maar kunnen ook ‘in-house’ worden gegeven bij een groepsomvang van 6 tot 8 deelnemers. Meer informatie over de trainingen, de actuele trainingsdata en de mogelijkheid om in te schrijven, vindt u op de SqEME Netwerksite.

Harmen Willemse

donderdag 10 december 2009

A3-methodiek

Walter van den Nieuwenhuizen van TNO Management Consultants verzorgt op dinsdagavond 15 december een toelichting op de succesvolle A3-methodiek.
Voor meer informatie, over deze methode klik hier.
Deze sessie wordt georganiseerd in het SqEME Headquarters. Vanaf 17.00 uur is de ontvangst met soep en broodjes. De verwachting is dat het programma tot ongeveer 21.00 uur doorloopt.
Als je wilt komen, meld je aan door een mail te sturen naar office@sqeme.nl.
Deelname is voor netwerkleden gratis.

Jos van Oosten

woensdag 9 december 2009

Procesmanagement en Kyteman

Aandacht voor de 'chemistry' in de organisatie, dat is onder andere wat de SqEME benadering onderscheidt van de wat technischere benaderingen van procesmanagement. Wat maakt dat deze organisatie tikt...? Hoe stromen niet alleen de producten, maar vooral ook de energie door deze groep mensen??
Maar hoe beeld je dat nu uit? Dat is moeilijk in modellen te vatten. In de afgelopen training hebben we dit onderwerp behandeld aan de hand van een optreden van Kyteman en zijn hiphoporkest.Bestuderen van deze video gaf heel wat stof tot gesprek!
Hoe ziet chemie er uit? Kan je chemie maken, of ontstaat dat? Kunnen we herkennen wat de chemie versterkt en wat het tegen werkt?
Processen zonder chemie maken van de organisatie een machine, en dat is precies wat we met SqEME procesmanagement willen voorkomen!!

Keep singing the Blues!!

Jos van Oosten.

Nieuwjaarsborrel SqEME Headquarters

Op 5 januari organiseert de Stichting SqEME voor het eerst in haar bestaan een nieuwjaarsborrel. Bij deze gelegenheid is iedereen van harte welkom op het nog steeds nieuw aanvoelende SqEME Headquarters. In 2009 is deze lokatie redelijk geruisloos in gebruik genomen. Ondanks dat we al een flink aantal trainingen en workshops in dit 'hoofdkwartier' hebben georganiseerd, zijn vele netwerkdeelnemers nog nooit echt binnen geweest.
Dat maken we nu goed!
Vanaf 15.00 uur zijn jullie van harte welkom. Tot een uur of zes is er borrel en bitterballen! Als je even laat weten of je komt, kunnen we met de inkoop daar rekening mee houden!
Hieronder nog wat foto's over de 'making of'.Op de eerste dinsdagmidddag in het nieuwe jaar kunnen we proosten op een succesvol jaar!
Alle bekenden van SqEME zijn van harte welkom!

Jos van Oosten.

Voor informatie over hoe je het SqEME Headquarters kunt bereiken klik hier.

woensdag 2 december 2009

Procesmanagement en Video

Taal is handig, maar vreet ook tijd en energie. Hoeveel communiceren we via uitgetypte teksten, terwijl we dat misschien mondeling wel veel krachtiger hadden kunnen doen? Is het echt nodig om alles vast te leggen in rapporten en procedures?
Binnen het SqEME netwerk hebben we onze pijlen gericht op het ontdekken van het medium video.
Dit doen we met de inspirerende inbreng van Georg Hubner. Hij heeft zich in de afgelopen jaren stevig verdiept, en vooral ook praktisch geworpen op het gebruik van video in allerhande contexten.
Op 2 oktober jongstleden organiseerde de Stichting sqEME in samenwerking met Georg een verkennende workshop.
Hieronder wat beelden van onze ontdekkingstocht.De ervaringen aan het eind van de middag heb ik vervolgens op deze manier verwoord....In de nu lopende Leergang Leidinggeven aan Procesgericht Werken borduren we onder andere ook weer in samenwerking met Georg voort op deze ervaringen.

Jos van Oosten.

dinsdag 1 december 2009

Leergang Leidinggeven aan Procesgericht Werken

Vandaag het tweede blok van de eerste Leergang Leidinggeven aan Procesgericht werken verzorgd. De opzet is totaal vernieuwd en geeft een enorme boost.
Voor het eerst benaderen we in een leergang procesmanagement volgens de SqEME als een manier van organiseren die past bij deze tijd. Een manier die zich vanuit de praktijk gemanifesteerd heeft als een logisch stadium in de evolutie van organiseren en organisaties.
Over de inhoud hiervan en nog veel meer in de volgende 'SqEME bLOG's'!!

Jos van Oosten.