Bent u ook op zoek naar hoe we met minder organisatie meer kunnen bereiken?
Op deze blog willen we verhalen, ervaringen en noties delen over werkende voorbeelden
uit de praktijk; een inspiratiebron voor slimmer organiseren.
Meer bereiken met minder budget.

zondag 17 januari 2010

Het probleem van SqEME ......

Of eigenlijk het probleem van de SqEME gebruikers, dat is het geven van een lekker kort antwoord op de vraag: 'Waarom zou ik met de SqEME benadering van procesmanagement aan de slag moeten gaan?'. Wat is de business case voor de toepassing van SqEME?

Deze methode helpt je beter te kijken naar je organisatie, naar je bedrijfsvoering. Je ziet meer en beter! En vooral, als collectief zie je de zaken scherper! Maar dat moet je wel willen. En de waarde daarvan is moeilijk in harde euro's uit te drukken.

Hoe werkt dat... als collectief beter zien? Een organisatie bestaat op de eerste plaats uit de mensen die er werken. Al die mensen geven op hun eigen manier betekenis aan de situatie. Zo is het nu eenmaal, daar zijn we mensen voor, en gelukkig maar. Als het belangrijk is om de werking van 'de organisatie als samenhangende groep individuen' te bespreken, dan helpt het als al die mensen in de organisatie wat zij zien zoveel als mogelijk op een zelfde manier benoemen. Hoeveel verwarring kan je hebben over begrippen als 'bestellen' en 'inkopen'. Wat is het verschil tussen de 'afdeling Inkoop' en het 'Inkoop-proces'? En hoe zit dat met 'leidinggevende' en '(proces)manager'?
Met de SqEME benadering van procesmanagement heeft de organisatie het instrumentarium in handen om het begrippenkader van die groep mensen gezamenlijk stap voor stap en werkende weg aan te scherpen. SqEME is een praatgereedschap!
Veel organisatievraagstukken zijn in essentie communicatie vraagstukken. We praten langs elkaar heen, denken het wel te begrijpen wat de ander bedoelt, en houden vol aan het eigen begrip(penkader). SqEME draagt bij aan het verbeteren van de communicatie. Je krijgt een scherper beeld van de organisatie. Als persoon, maar vooral ook als groep.
En de waarde daarvan?? In de woorden van Cruijff: 'Je ziet het pas, als je het door hebt.....!!'.

Weer niet gelukt! Weer geen kort antwoord! En dan heb ik de woorden 'semantische interoperabiliteit' niet eens gebruikt! Reacties?

Jos van Oosten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten