Bent u ook op zoek naar hoe we met minder organisatie meer kunnen bereiken?
Op deze blog willen we verhalen, ervaringen en noties delen over werkende voorbeelden
uit de praktijk; een inspiratiebron voor slimmer organiseren.
Meer bereiken met minder budget.

donderdag 30 september 2010

Capaciteit opsporing bij politie verduizendvoudigd!

Het is één van de ergste dingen die je je als ouder kunt voorstellen; je kind kwijt, nergens te vinden. De politie wordt ingeschakeld en de buren zoeken ook mee, maar nog geen resultaat. Wie heeft iets gezien of gehoord, de onzekerheid is verstikkend, wat te doen? Paniek steekt de kop op; het zal toch niet ....

In 1996 is uit zo'n situatie de Amber Alert ontstaan. De aanleiding was schokkend: de vermissing en de moord op de 9-jarige Amber Hageman uit de Amerikaanse staat Texas. Een betrokken inwoner vroeg zich af of het niet mogelijk was om het bericht van de vermissing snel te verspreiden via de radio en zo de kans op het tijdig vinden van het kind te vergroten.

Als we de cijfers erbij pakken zien we dat Amber-alerts effectief zijn; In Amerika leidt zo'n 25% van de Amber alerts direct tot het vinden of vrijlaten van het kind (bij ongeveer 200 alerts per jaar). We hebben het hier dus wel over 50 "geredde" kinderen, en de enorme opluchting bij families, vrienden, kennissen en de gemeenschap.

Het idee van Amber-alerts heeft zich verder ontwikkeld; zowel in de breedte van de toepassing (vermiste kinderen, gezochte personen, gezochte voertuigen, verdachte situaties) als de gebruikte technieken (radio, sms, tv, rss, sms, tweets, etc.).

Ook in Nederland zijn de Amber-alerts een bekend fenomeen geworden. Ik denk dat bijna iedereen in Nederland wel eens geconfronteerd is met berichten, foto’s of beelden van kinderen die zijn zoekgeraakt en waarvoor het ergste wordt gevreesd. Het is vaak het gesprek van de dag, en met name de directe omgeving zal toch alerter zijn of zelfs gericht gaan zoeken. En dat is natuurlijk de bedoeling.

Het mooiste aan de Amber-alerts is dat de opsporingscapaciteit enorm wordt vergroot door de inschakeling van het publiek. Het is bijna onmogelijk om dit in de politie-organisatie zelf te doen. Wie gelooft er in de regionale afdeling “net vermiste kinderen waarvan het vermoeden bestaat dat het om iets ernstigs gaat” die is bevolkt met goed opgeleide en betaalde search and retrieval-specialisten, een manager en ondersteund door staf ?

Juist door het uit de organisatiestructuur te trekken en gebruik te maken van een beschikbaar reservoir aan gemotiveerde maar niet gemanagde waarnemers is dit wel goed georganiseerd. Belangrijk element is hier het gedeelde belang (de totale focus op het voorkomen van leed bij het kind) en de bereidheid van mensen om iets bij te dragen aan een zaak die voor hen (indirect) van belang is.

De taak van de politie ligt op het organiseren van dit proces met de koppelvlakken (de start van de Amber-alert en de reactie op ontvangen meldingen) en het mogelijk maken van het proces. Een private partner verzorgt de technische infrastructuur voor de Amber-alerts.


Bij de start van de melding van de (mogelijke) vermissing speelt met name de tijd. Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat bij kinderen die zijn ontvoerd en vermoord, dit bij 75% binnen 3 uur heeft plaatsgevonden. Dus hoe sneller de alert des te beter. Maar wel zorgvuldig. Als we iedere dag een paar meldingen over ons uitgestort krijgen, verliest het z'n zeggingskracht. Het is dus de taak van de politie om zo snel mogelijk na de vermissingsmelding van de ouders te onderzoeken hoe de kans en de ernst op een niet goede afloop is en op basis daarvan de Amber-alert in gang te zetten.

Ook het verwerken van de vele meldingen van mensen die menen iets waargenomen te hebben dat relevant kan zijn voor het vinden van het kind, is iets waar de politie op voorbereid dient te zijn. Met behulp van analyse moet je weten welke meldingen het meest waarschijnlijk leiden tot resultaten, en daar dan passende actie op organiseren. Hier zit dan ook de meerwaarde en bijdrage van de politie; door kennis en ervaring kiezen voor de meest effectieve aanpak.

De manier waarop Amber-alert er voor zorgt dat er snel duizenden "speurders" kunnen worden gemobiliseerd, geeft weer aan waar het bij organiseren om gaat. Niet de organisatie, maar het proces staat voorop. Kijk naar de stakholders, belanghebbenden en hun belangen. Zorg voor de juiste koppelvlakken en faciliteer het proces. Gebruik de informatieflow; de informatie wordt bij je gebracht in plaats van dat je moet gaan lopen zoeken. Kortom; principes die voor het werken aan organisaties van toepassing zijn.

Oja, help mee en meldt u (en uw collega's, vrienden en kenissen ) aan bij;

http://www.amberalertnederland.nl/Default.aspx?lang=nl

Alvast bedankt !Geen opmerkingen:

Een reactie posten