Bent u ook op zoek naar hoe we met minder organisatie meer kunnen bereiken?
Op deze blog willen we verhalen, ervaringen en noties delen over werkende voorbeelden
uit de praktijk; een inspiratiebron voor slimmer organiseren.
Meer bereiken met minder budget.

donderdag 11 november 2010

Directheid en transparantie in een creatief proces

In deze blog wil ik jullie wijzen op het bestaan van de site en het concept van Ten Pages. Het is een manier om vraag en aanbod direct bij elkaar te brengen en zo een diffuus proces te verkorten en vereenvoudigen.

Het principe is van Ten Pages is eenvoudig; het probeert de schrijvers van boeken te ondersteunen met directe financieringsvormen. Het brengt vraag en aanbod bij elkaar; de schrijvers van manuscripten en de toekomstige lezers. Als belanghebbenden tussen deze partijen zit dan nog de uitgever, die in staat is de vertaalslag van manuscript naar een boek in oplage professioneel uit te voeren en de investeerders.

Meer traditioneel gezien was het schrijven en publiceren van boeken een proces dat door uitgeverijen werd gedomineerd. Het klassieke beeld van de schrijver (een enigszins wereldvreemde kunstenaar met een wilde blik in zijn ogen) die de uitgeverijen afloopt om zijn geniale manuscripten gepubliceerd te krijgen. De schrijver en de uitgeverij waren tot elkaar veroordeeld omdat de ene de content heeft en de ander beschikt over de kapitaalgoederen, het netwerk en de organisatie om te vermenigvuldigen, te verspreiden en te vermarkten. Je kon het schrijverschap alleen veroorloven als je uit de gegoede kringen kwam. Het contact tussen lezers, investeerders, uitgevers en schrijvers was indirect waardoor de kans op een "goede match" tussen de aanbieder en uiteindelijke afnemer relatief klein is.

Maar tijden veranderen; de noodzaak voor de inzet van kapitaalgoederen is verminderd en de contacten tussen spelers zijn enorm verkort door de toepassing van internet. Denk maar eens naar de print-on-demand-oplossingen die worden geboden; flexibel, low cost, kleine batches. Het aanbod van interessante ideeën is niet meer beperkt tot de gefortuneerde mensen maar het aanbod van nieuwe ideeën ligt bij de idee-hebbers. Zij hebben dan ook het belang om hun ideeën verspreid te krijgen.

Ten Pages richt zich op de voorkant van dit proces en probeert vraag en aanbod dichter bij elkaar te brengen. De tijd en brug tussen het bedenken van het manuscript tot en met het verkopen van boeken kan korter. Het is de bedoeling dat een schrijver minimaal 10 pagina's van zijn/haar manuscript uitwerkt en dit de website aanbiedt. Vervolgens kunnen investeerders er geld insteken om het idee verder uit te werken. Als er voldoende geld bijeen is gebracht kan het boek, onder begeleiding, verder worden afgeschreven en gepubliceerd. De investeerders, schrijver en uitgeverij delen de opbrengsten. Dit gedeelte heeft wel wat weg van Sellaband en ook van KIVA (zie deze blog). Ze gaan allemaal uit van het principe dat aanbieders en vragers dichter bij elkaar en direct zaken moeten doen; de lijnen zijn dan het kortst en de vertroebeling van de middenpartij wordt daarmee voorkomen. De belangen van de man in the middle zijn vaak niet de belangen van de klant,
dus verminder diens invloed.

Er zijn ook kritische geluiden met betrekking tot deze opzet. Zo zal deze directe koppeling van vragers aan de schrijver leiden tot eenheidsworst; boeken voor wat de massa wil. Echte kunst, zo zeggen de criticasters, komt tot stand door een geïnspireerde kunstenaar die iets maakt wat bijzonder is, vernieuwend, schokkend of anders. De werkwijze van Ten Pages gaat ons dus geen nieuwe kunstwerken opleveren als Terug naar Oegstgeest of de Donkere kamer van Damocles. Maar juist bij het uitbrengen van thrillers, romans en populaire literatuur kan Ten Pages een brug slaan tussen aanbieders en afnemers.

Het principe van Ten Pages is eenvoudig, maar hebben we dit ook in onze eigen organisaties en ketens al volledig toegepast ?
  • Is bepaald wie de belanghebbenden zijn en wat hun belangen zijn?
  • Welke partijen leveren een echt bijdrage aan het bereiken van klanten?
  • Welke stappen, of "procesmonopolisten" kunnen worden omzeild, overgeslagen of beter worden georganiseerd?
  • Hoe kan horizontale communicatie worden verkort, transparant en direct gemaakt en bidirectioneel? Werk aan het minimaliseren van transactiekosten en het verschaffen van directe feedback.
  • Is maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het moderne internet en communicatietechnologien (web 2.0, social BPM, SAAS, apps, etc.)?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten