Bent u ook op zoek naar hoe we met minder organisatie meer kunnen bereiken?
Op deze blog willen we verhalen, ervaringen en noties delen over werkende voorbeelden
uit de praktijk; een inspiratiebron voor slimmer organiseren.
Meer bereiken met minder budget.

maandag 11 oktober 2010

KIVA; direct en transparant helpen

Het is mooi dat we met elkaar weer een bedrag doneren voor een goed doel of voor de hulpverlening na een ramp. Nog mooier zou zijn als we precies konden volgen waar al deze geldstromen aan besteed zijn!

Vijf jaar geleden gaf ik geld aan HEIFFER om een koe te laten kopen voor een gezin in een Afrikaans land. De door HEIFFER gedane belofte was dat het eerste kalf van deze koe naar een volgend gezin in hetzelfde dorp zou gaan, enzovoort. Op zich een goed streven. Op die manier zouden steeds meer gezinnen de beschikking krijgen over verse melk met alle goede gevolgen van dien. Helaas heb ik nooit gehoord wat er van dat plan terecht is gekomen. Dat werkt niet stimulerend om de volgende keer weer geld te doneren. Oftewel de feedback loop (het SqEME venster chemistry) is niet gesloten.

Het wereldwijd opererende KIVA heeft dit goed begrepen en de gegevensverstrekking omtrent haar “donaties” beter georganiseerd. KIVA maakt daarbij op een geweldige manier gebruik van principes die passen bij "meer organiseren, minder organisatie”. Kiva's missie is: “to connect people, through lending, for the sake of alleviating poverty”. De insteek bij KIVA is dus niet een donatie, maar het vertrekken van een microkrediet voor de realisatie van diverse plannen, bijvoorbeeld het opzetten van een naaiatelier, winkel of bouwbedrijf.

KIVA promoot transparantie.
“The Kiva website is an open platform where communication can flow freely around the World”
Op de site (www.KIVA.org) wordt over de ontvangers van het microkrediet en hun plannen volledige transparantie gegeven. Het proces (het SqEME venster correspondence) is zo kort mogelijk en de organisatie (venster construct) zo plat mogelijk gemaakt.

De gehele selectie van onvangende partij, afhandeling van het microkrediet en monitoring van de terugbetaling verloopt via de site.

Kiva zelf bestaat uit slechts 60 mensen. Tussen KIVA en de ontvanger zit slechts één schakel, de Field Partner. De Field Partners waar Kiva mee samenwerkt zijn bestaande microkrediet organisaties (momenteel 120 stuks). De Field Partners kennen hun eigen gebied en de ontvangende partijen. Zij verstrekken het microkrediet wanneer het nodig is en hoeven daar geen toestemming voor te vragen. Tevens zorgen zij dat het verhaal bij het plan, de foto’s en de bijbehorende details over het microkrediet bij Kiva komt! Zij zijn het ook die de terugbetaling ontvangen en deze weer verrekenen met Kiva. Kiva vertrouwt dus in grote mate op hun kennis en kunde.

Het gemak dient de mens, ik kies een ontvanger en verstrek het microkrediet. De site geeft mij gelijk een overzicht van de mensen aan wie ik een microkrediet heb verstrekt.

Kiva zorgt dat het geld bij de Field Partner, degene die het microkrediet reeds heeft voorgeschoten, komt.
De ontvanger betaalt op termijn het geld weer terug via de Field Partner aan Kiva. Doordat je via je eigen overzicht op de site je terugbetalingen kan blijven volgen, zie je gelijk wat er van de plannen terecht is gekomen. Het terugbetalingspercentage wordt continu gemonitord en gepubliceerd op de startpagina. Let wel: het terugbetalingspercentage dat KIVA weet te realiseren is ruim 98 procent!

Na ontvangst van je terugbetaling bij Kiva kan je het opnieuw uitlenen en zo blijft de bal rollen, precies wat ik voor ogen had, toen ik die koe liet aanschaffen J

Nicolette van Reenen