Bent u ook op zoek naar hoe we met minder organisatie meer kunnen bereiken?
Op deze blog willen we verhalen, ervaringen en noties delen over werkende voorbeelden
uit de praktijk; een inspiratiebron voor slimmer organiseren.
Meer bereiken met minder budget.

vrijdag 26 november 2010

Misdaad oplossen, kopje thee erbij

Zojuist weer een mooi voorbeeld gezien over de nieuwe mogelijkheden die web2.0 ons biedt als het gaat over anders organiseren. Ik werd getriggered door dit artikel, en zie tal van mogelijkheden en toepasbaarheid op andere gebieden. Zie artikel.

Het artikel gaat over de ontwikkeling van een spel door de politie, dat door deelnemers kan worden gespeeld via de social media. Dit is op zich relatief nieuw maar niet echt bijzonder, maar wat dit zo speciaal maakt, is dat die game elementen van echte opsporingsonderzoeken bevat. De deelnemers kunnen in de virtuele wereld dus speurder, CSI of rechercheur spelen en al doende informatie opleveren die leidt tot opsporing in de echte wereld.

Het algemene principe wat hier ten grondslag aan ligt, is crowdsourcing:

Crowdsourcing is een Engelstalig neologisme, gebruikt om een recente ontwikkeling aan te duiden, waarin organisaties (overheid, bedrijven, instituten) of personen gebruikmaken van een grote groep niet vooraf gespecificeerde individuen (professionals, vrijwilligers, geïnteresseerden) voor consultancy, innovatie, beleidsvorming en onderzoek (bron; Wikipedia).

En dat is precies wat de in het artikel genoemde game doet; het schakelt een brede groep geïnteresseerden in die "gratis" meedenken aan het oplossen van vraagstukken. De rechercheur staat niet langer alleen voor een onderzoek; hij weet zich actief gesteund door iedereen met een internetverbinding. Datgene waar een eenzame rechercheur over zit te piekeren kan door het brede gesprek worden geanalyseerd en opgelost. Dit fenomeen lijkt wel op mevrouw de Cock (met Cé-Oó-Cé-Ká) die de zaak voor haar man oploste, door vanaf nul en een andere organisatie, context en oriëntatie naar de beschikbare feiten te kijken. En dat dan dus keer 1000, 10.000 of 100.000...

Uiteraard kost het verwerken van de (vele) informatie uit de game de nodige capaciteit van ervaren rechercheurs. De oplossingen en scenario's moeten getoetst worden op hun realiteitsgehalte en of ze kunnen worden gestaafd met aanvullend of nader te verzamelen bewijzen. De grote uitdaging zit hem in het loslaten van de bestaande standaardconcepten over met experts en deskundigen gevulde afdelingen en de externe wereld te laten aansluiten op de interne processen. Het vormgeven van de interface die signalen van buiten naadloos vertaalt naar concrete, betekenisvolle informatie is dan ook een dankbare klus; meer organiseren met minder organisatie, zeg maar.

Ik erg benieuwd naar het beloningsmechanisme dat de vrijwilligers over de streep trekt om mee te doen. Voor een gedeelte zit de beloning in de spanning en satisfactie van de directe game. Een virtuele bevordering en het openstellen van leukere en interessantere levels kan ook goed werken. Maar of dit genoeg is om geïnteresseerden te prikkelen om hun beste beentje voor te (blijven) zetten is de vraag.

Een ander punt dat speelt is of de precieze casus vrijgegeven mag worden; welke informatie wordt verstrekt en hoe specifiek zal de situatie worden nagebootst. Stel dat de dader door de game te beïnvloeden de politie op verkeerde spoor zet. Ook moeten maatregelen worden getroffen dat opsporing geen democratische fenomeen wordt ("80% van de gamers denkt dat de butler het heeft gedaan..., dus dat is de dader"). Een soort publieke tunnelvisie behoort tot de mogelijkheden en is net zo ongewenst als wilde complottheorieën. Het filteren en analyseren van de voorgestelde en mogelijke verdachten, modus operandi en scenario's is een klus die beter goed belegd dient te zijn; qua tijdsbeslag en qua benodigde competenties.

Een ander voorbeeld van crowdsourcen is: Redesignme.com. Ook hier gaat het uitzetten van een probleem, uitdaging of opdracht. Het grote publiek reageert, denkt en doet mee, en levert voorstellen. Het mooie is dat deelnemers ook weer op elkaars voorstellen kunnen reageren; zo ontstaat er een transparante en competitieve markt waar de beste ideeën komen bovendrijven. De vrager filtert, geeft feedback en beloont de beste inzending(en). Scroll even door deze voorbeelden van een "challenge", uitgegeven door Pickwick; welke ideeën, innovaties of nieuwe toepassingen zijn er met betrekking tot thee? Zie de ideeënrijkdom, variërend van technisch tot conceptueel, van haalbaar tot far-out, en de interactie rondom de ideeën. De beloningsstructuur van de leveranciers van ideeën is een valuta die ingewisseld kan worden voor cadeaus uit de shop of contant geld. De beloningen zijn niet overdreven hoog te noemen, maar de openheid en waardering voor elkaars ideeën is geweldig!

Een concept als crowdsourcing is dus erg bruikbaar bij het genereren van ideeën, het snel en adequaat leveren van feedback en het krijgen van gevoel voor wat er speelt in de "markt". Het betekent wel een andere manier van organiseren, een veel meer open en extern georiënteerd proces dan nu vaak het geval is.