Bent u ook op zoek naar hoe we met minder organisatie meer kunnen bereiken?
Op deze blog willen we verhalen, ervaringen en noties delen over werkende voorbeelden
uit de praktijk; een inspiratiebron voor slimmer organiseren.
Meer bereiken met minder budget.

woensdag 1 december 2010

TEDx Amsterdam @SqEME: food for thought

Gisteren heeft TEDx Amsterdam plaatsgevonden. Deze happening, ook te volgen bij SqEME, is een waar feest voor de geest.

Voor de enkeling die niet weet wat TED nou weer is; check aub www.ted.com. TED staat voor "ideas worth spreading". Het format bestaat uit energieke presentaties door gedreven mensen. Binnen 18 minuten, niet voorlezen en als het even kan zonder de standaard powerpointslides. In de stadsschouwburg te Amsterdam is de nederlandse variant van dit evenement georganiseerd onder de naam TEDx. Voor een impressie van deze dag zie: interviews en presentaties en de reacties van de live twitteraars.

Verder zijn vanuit de live bijeenkomst zo'n 40 simulcast bijeenkomsten georganiseerd, voor een breder bereik. Een van de uitverkoren simulcast-locaties was de SqEME-HEADquarters, alwaar geinteresseerden kennis konden maken met vernieuwende en inspirerende ideeën. Uiteraard werd er levendig gediscussieerd; wat betekenen deze ideeën, voelen we ons er door geraakt en hoe toepasbaar zijn ze in "onze" situatie, etc.

In SqEME HEADquarters verzamelde zich een aantal nieuwsgierige mensen rond negenen om het live mee te maken. Na wat technische strubbelingen bij TEDx kwamen de beelden luid en duidelijk binnen (dat mocht ook wel gezien de speciaal aangelegde internetverbinding).
De presentaties waren heel divers, van een weinigzeggende nobelprijswinnaar ("ICT zal zich verder ontwikkelen in de toekomst" en "(tijd)reizen door zwarte gaten kan niet") tot bevlogen mensen die met passie wisten te duiden wat de verwijdering van mens en natuur tot gevolgen heeft. Sommige presentaties kwamen uit een meer wetenschappelijke hoek; met een doorkijk naar wat nieuwe technieken ons zouden opleveren in de toekomst. Andere presentaties gingen over de hernieuwde inzet van zeilschepen in de vrachtvaart tot en met een oude/nieuwe manier van waterbeheer, die tegelijkertijd een dozijn wereldproblemen oplost. Kortom; heel divers, vrijwel allemaal vernieuwend of in ieder geval "anders". Ook verhelderend zijn de mindmaps van het event en de diverse presentaties live (!) zijn gemaakt; check deze link.

Het mooie is dat dat voor deze bijeenkomst het thema is verbijzonderd naar "Ideas worth DOING". Een idee is mooi; maar zorg je er nu voor dat het in de dagelijkse praktijk ook echt gaat werken; een aantal lezingen en challenges gingen hier specifiek op in.

De presentaties leverden in SqEME HEADquarters direct voer voor levendige discussies op; hoe haalbaar zijn ideeën, welke betekenis zouden ze hebben, zouden we bepaalde ideeën breder kunnen toepassen, welke ideeën geven nieuwe inzichten aan SqEME, etc.

Vanuit de lezing over electrische auto's en ondersteunende energiesystemen ontstond het idee van een nieuw model van "ownership"; moeten schaarse goederen nog wel 1 eigenaar hebben of kunnen we collectief voorzieningen delen? Ook ook werd de vraag opgeworpen of we onze financieel-gefocuste manier van werken zouden kunnen omdenken naar "gratis" alternatieven. Wat zou het mooi zijn als we in de toekomst onze energievoorziening zo zouden kunnen organiseren dat er geen schaarste is en dat energie zelfs gratis wordt. Of neem een voorbeeld van TED zelf; gratis. Mogelijk gemaakt door sponsoring en enthousiaste vrijwilligers die bereid zijn dit te doen om de ideeën-uitwisseling mogelijk te maken.

Wat te denken van ons vak als adviseurs ? Blijven we leveranciers van adviesrapporten of zijn we begeleiders van een proces. Niet de expertise op het vakgebied is van belang, maar het acteren als begeleider van een unieke ontdekkingsreis; laat iedere organisatie zelf zijn eigen wiel opnieuw uitvinden. Maar uiteraard graag jullie aanvullingen en opmerkingen bij deze zienswijze... (gebruik de mogelijkheid om reacties te geven aub).

De beste verhalen en ideeën bestaan niet uit analyse en plannenmakerij, maar juist het "doen", en vervolgens en met vol be-/verwondering te kijken naar wat nu feitelijk is gedaan, en op basis hiervan weer verder met "doen".

Kortom een geslaagde dag, nieuwe ideeën te over. Beter organiseren, minder kosten, meer bevlogenheid, effectiever, minder organisatie en regels, meer eigen verantwoordelijkheid. Nu nog de stap maken van spreading naar doing...