Bent u ook op zoek naar hoe we met minder organisatie meer kunnen bereiken?
Op deze blog willen we verhalen, ervaringen en noties delen over werkende voorbeelden
uit de praktijk; een inspiratiebron voor slimmer organiseren.
Meer bereiken met minder budget.

maandag 30 mei 2011

Kluwer Kwaliteitscongres 2011: Meer met minder.

Op 19 mei jongstleden heb ik mijn openingsverhaal gehouden over 'Meer met minder'.
Terugkijkend was het een heel mooi congres met een duidelijke boodschap. En ook een boodschap die gehoor vond, we staan op een kantelpunt in de geschiedenis. Het Tayloriaanse denken heeft ons veel gebracht, maar niet alleen voorspoed. Organisaties dreigen erg gesloten te raken, niet meer in contact met de omgeving, met maatschappelijk relevante vraagstukken.
Mijn presentatie begint met een paar voorbeelden waarin de kwaliteit van het geleverde vooral door de context bepaald wordt en niet zozeer door een ontworpen systeem van werken.
Daarna ga ik in op hoe de noodzaak om organisaties, inclusief de kwaliteitssystemen meer open en sociaal te maken.Meer voorbeelden van contextgedreven organiseren tref je in deze youtube afspeellijst van het SqEME netwerk.

Eerder gepubliceerd op mijn persoonlijke blog

dinsdag 26 april 2011

Gebruik van de stad

De Zwolse wijk waar ik woon vloeit als een plas uit in de de groene weilanden van de Mastenbroeker polder. Door de economische crisis was het tempo er even uit, maar intussen wordt er weer stevig verder gebouwd. In het noorden is de stad een paar jaar geleden de Overijsselse Vecht overgestoken voor de realisatie van bedrijventerrein Hessenpoort. Zwolle is een groeistad en daarvoor is ruimte nodig. Groene ruimte die we met pijn in het hart zien verdwijnen.
Mij bekruipt steeds vaker de vraag of de uitbreiding van de stad in dit tempo wel echt noodzakelijk is. Dat geldt zeker voor het zakelijk onroerend goed. Op veel kantoorpanden hangen grote borden met 'te huur' of 'te koop'. Op bedrijventerreinen zie ik verouderde panden, die overduidelijk niet meer in gebruik zijn. Tussen de bedrijven zijn er rommelige weilandjes waar een paar paarden grazen, soms al jaren lang.

Als die kantoorpanden netjes voorzien zijn van een bedrijfsnaam en logo is het natuurlijk nog de vraag hoe intensief ze gebruikt worden. Hoe bedrijvig is het in die panden en hoe gaat de bedrijvigheid zich daar in de toekomst ontwikkelen? Zijn of worden de medewerkers van die bedrijven niet steeds vaker flexibele werknomaden, die met smartphone en laptop onderweg zijn en hun archief in 'the cloud' hebben ondergebracht? Lang heb ik gedacht dat de afdeling economische zaken, het grondbedrijf, de projectontwikkelaars en de bouwbedrijven dat allemaal goed in de gaten houden en inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Dat vertrouwen is echter de laatste tijd steeds wankeler geworden.

Twee architecten, Peter Groot en Edwin Verdurmen hebben in Arnhem het Departement Tijdelijke Ordening (DTO) opgericht. Zij willen stimuleren dat plekken in de stad die tijdelijk niet in gebruik zijn gebruikt worden voor creatieve initiatieven. De transitiefase kan gebruikt worden om te experimenteren met nieuwe creatieve vormen van gebruik van de ruimte. Met behulp van de transitiekaart hebben ze voor Arnhem de leegstaande en braakliggende ruimten in beeld gebracht. Een mooi voorbeeld van meer organiseren met minder. Zullen we dit in Zwolle ook gaan doen?

Eerder gepubliceerd op: http://korveradvies.blogspot.com/

woensdag 2 februari 2011

Open organiseren


De politie-organisatie is volop in beweging. Ik bedoel daarbij niet eens de heftige nationale ingrepen in de structuur, de gezagsverhoudingen en de gebiedsindelingen. Los van deze geplande reorganisaties zien we steeds meer een evolutie van onderaf; het meer open organiseren van het werk!

Eén van de meer bekende voorlopers hierin is het Woning Inbraken Team Peelland (WIT). Nadat is onderkend dat er op dit vlak het nodige beter zou kunnen, is een team opgericht, bestaande uit 5 mensen, die van december tot maart doelgericht werkt aan het voorkomen van woninginbraken en het pakken van daders.

Dit project wordt niet als traditioneel, intern beheerst project opgestart, maar juist in de vorm van een open, in verbinding zijnde en communicerende groep betrokkenen. Des te opmerkelijker, gezien het feit dat rechercheurs er niet om bekend staan zomaar gegevens prijs te geven. Wat is er aan de hand ?

De keuze is gemaakt om niet alleen vanachter het bureau te analyseren en te rechercheren, maar juist, in contact met de wereld, open samen te werken aan een probleem. Dadergericht. Alle aangiften, signalementen en aanhoudingen worden via Twitter gecommuniceerd. Iedereen die het interesseert kan op de hoogte blijven van de meest actuele woninginbraken. Ook fraai is de weergave van de inbraken en aanvullende informatie op een grafische weergave van het gebied. Behalve de plaats wordt ook informatie verstrekt over de werkwijze (veelal via de achterkant van d ewoning!) en foto's van ontvreemde spullen, inclusief serienummers. De kleuren staan voor de actualiteit (dec, jan, febr.), de groene zijn opgeloste inbraken en andere symbolen voor verdachte personen en aangehouden personen. Deze weergave geeft het publiek direct inzicht in het fenomeen inbraken in hun directe omgeving. En waarom zou deze fraaie analyse beperkt blijven tot de kamer van een rechercheteam ? Zie deze reportage met hun eigen verhaal.

Het WIT heeft volgens mij goed onderkend wat hun rol kan zijn m.b.t. woninginbraken. Ze kunnen niet alle inbraken voorkomen, en ook niet oplossen. Das duidelijk. Wel kunnen zij als centraal meldpunt de informatie delen, beschikbaar maken en open communiceren over dit fenomeen. Met slachtoffers, buurtbewoners, maar ook met kwaadwillende criminelen.

Het WIT loopt wat dat betreft wel voorop. Er zijn diverse soortgelijke initiatieven. De twitterende buurtagent begint steeds gewoner te worden. De beschikbaarheid van apps voor agenten begint toe te nemen. Er zijn nog veel hobbels te nemen (waaronder het vraagstuk van de informatie beveiliging) maar het WIT vervult zeker een voortrekkersrol.

Het WIT doet me ook denken aan het filmpje van de shirtless dancing guy; oftewel hoe een beweging in gang te zetten. Niet via het maken van plannen maar door te doen en volgers te "winnen".

De voorwaarden zijn;
- Maak het duidelijk zichtbaar
- Doe iets vernieuwends, inspirerends
- Zorg dat het gemakkelijk te volgen/mee te doen is
- Heb aandacht voor de volgers, zij maken leiderschaop mogelijk

Als je naar bovenstaande voorwaarden kijkt, zie je ook dat dit andere eisen stelt aan de manier van communiceren:
  • Gesloten --> Open
  • Dicht --> interactief
  • Intern --> Intern en Extern
  • Push --> Pull
  • E-mail --> Twitter, Facebook, Chat, Blog, etc.
  • Web 1.0 --> Web 2.0
  • Systemen en Databases --> Apps ("bring your own device")
  • Filteren --> Interessante zaken drijven boven

Veel organisaties zijn nog niet zo ver, alhoewel de meeste medewerkers die beweging naar de rechterkant prive al hebben gemaakt. Wat zou het mooi zijn als ook binnen de organisatie het werk beter, gemakkelijker, zinvoller en ook leuker zou kunnen worden gemaakt door het open te organiseren!