Bent u ook op zoek naar hoe we met minder organisatie meer kunnen bereiken?
Op deze blog willen we verhalen, ervaringen en noties delen over werkende voorbeelden
uit de praktijk; een inspiratiebron voor slimmer organiseren.
Meer bereiken met minder budget.

dinsdag 26 april 2011

Gebruik van de stad

De Zwolse wijk waar ik woon vloeit als een plas uit in de de groene weilanden van de Mastenbroeker polder. Door de economische crisis was het tempo er even uit, maar intussen wordt er weer stevig verder gebouwd. In het noorden is de stad een paar jaar geleden de Overijsselse Vecht overgestoken voor de realisatie van bedrijventerrein Hessenpoort. Zwolle is een groeistad en daarvoor is ruimte nodig. Groene ruimte die we met pijn in het hart zien verdwijnen.
Mij bekruipt steeds vaker de vraag of de uitbreiding van de stad in dit tempo wel echt noodzakelijk is. Dat geldt zeker voor het zakelijk onroerend goed. Op veel kantoorpanden hangen grote borden met 'te huur' of 'te koop'. Op bedrijventerreinen zie ik verouderde panden, die overduidelijk niet meer in gebruik zijn. Tussen de bedrijven zijn er rommelige weilandjes waar een paar paarden grazen, soms al jaren lang.

Als die kantoorpanden netjes voorzien zijn van een bedrijfsnaam en logo is het natuurlijk nog de vraag hoe intensief ze gebruikt worden. Hoe bedrijvig is het in die panden en hoe gaat de bedrijvigheid zich daar in de toekomst ontwikkelen? Zijn of worden de medewerkers van die bedrijven niet steeds vaker flexibele werknomaden, die met smartphone en laptop onderweg zijn en hun archief in 'the cloud' hebben ondergebracht? Lang heb ik gedacht dat de afdeling economische zaken, het grondbedrijf, de projectontwikkelaars en de bouwbedrijven dat allemaal goed in de gaten houden en inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. Dat vertrouwen is echter de laatste tijd steeds wankeler geworden.

Twee architecten, Peter Groot en Edwin Verdurmen hebben in Arnhem het Departement Tijdelijke Ordening (DTO) opgericht. Zij willen stimuleren dat plekken in de stad die tijdelijk niet in gebruik zijn gebruikt worden voor creatieve initiatieven. De transitiefase kan gebruikt worden om te experimenteren met nieuwe creatieve vormen van gebruik van de ruimte. Met behulp van de transitiekaart hebben ze voor Arnhem de leegstaande en braakliggende ruimten in beeld gebracht. Een mooi voorbeeld van meer organiseren met minder. Zullen we dit in Zwolle ook gaan doen?

Eerder gepubliceerd op: http://korveradvies.blogspot.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten